เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

Airbnb ได้รับก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยมีภารกิจคือ การสร้างโลกที่ผู้คนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยการเดินทางที่ดี ซึ่งเป็นการได้สัมผัสท้องถิ่น ของแท้ ความหลากหลาย การไม่กีดกันแบ่งแยก และความยั่งยืน Airbnb ยกระดับเทคโนโลยีด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใครเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลก โดยปลดล็อกและสร้างรายได้จากที่พัก ความสนใจ และความสามารถของพวกเขาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการด้านการบริการ ตลาดที่พักของ Airbnb ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่พักไม่ซ้ำกันกว่า 5 ล้านแห่งเพื่อเข้าพักในกว่า 81,000 เมืองและ 191 ประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่มี Airbnb จึงสามารถมอบการเข้าถึงชุมชนและความสนใจในท้องถิ่นได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยผ่านกว่า 15,000 กิจกรรมงานฝึมือที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าของที่พักจากตลาดกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก แพลตฟอร์มระหว่างบุคคลของ Airbnb เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพัก พนักงาน และชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ดำเนินงาน

ผู้นำของบริษัท

Brian Chesky

ผู้ร่วมก่อตั้ง, CEO, หัวหน้าชุมชน

Joe Gebbia

CPO และผู้ร่วมก่อตั้ง

Nathan Blecharczyk

CSO และผู้ร่วมก่อตั้ง

Belinda Johnson

Chief Operating Officer

Beth Axelrod

รองประธานกรรมการฝ่ายประสบการณ์พนักงาน

Rob Chestnut

ที่ปรึกษาทั่วไป

Greg Greeley

President of Homes

Chris Lehane

หัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลก

Alex Schleifer

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

Joseph Zadeh

รองประธานด้านประสบการณ์

Joe Poulin

รองประธานด้านที่พักระดับหรู

Airbnb ด้านต่างๆ