Alex Schleifer

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

Alex เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Airbnb รับผิดชอบดูแลทีมการออกแบบงานสร้าง เนื้อหา ข้อมูลเชิงลึก และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เมื่อสมัยเป็นวัยรุ่น เขาร่วมก่อตั้งบริษัท Sideshow ซึ่งผลิตผลงานดิจิทัลที่ได้รับรางวัลให้กับลูกค้าทั่วโลก เมื่อ Say Media เข้าซื้อกิจการในปี 2011 เขาก็ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบ ช่วยสร้างนิยามใหม่ให้กับการทำ Digital publishing ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ เขายังได้ร่วมก่อตั้ง UX Magazine ซึ่งก้าวขึ้นเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว Alex หลงใหลในการสรรค์สร้างผลงานดิจทัลที่สวยงามดูมีเสน่ห์ ซึ่งเปลี่ยนวิธีที่เราบอกเล่าเรื่องราวและเชื่อมสัมพันธ์กัน

< เกี่ยวกับเรา