หากมีคำถามทั่วไป โปรดติดต่อเราที่
press-asia@airbnb.com.

สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวกับสื่อ โปรดดูข้อมูลที่ th.airbnb.com/help.

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Luxury Retreats โปรดติดต่อเราที่
luxPR@airbnb.com.